سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل  برانگیزاننده

بعضی از عوامل وجود دارند که حضورشان موجب رضایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان میگردد، وجود این عوامل موجب ایجاد شعف در آنان گشته و توجه مثبت نسبت به خرده فروش را به ارمغان می آورد. هر چند این عوامل شاید با گذشت زمان تبدیل به یک ویژگی معمولی شوند اما با این حال حتی با تبدیل شدن به یک عامل عادی، باز هم در توجه مصرف کننده نسبت به خرده فروش موثر هستند.  در این جا رایگان بودن هزینه تحویل، تخفیف به سوابق، جوایز و سفارشی کردن کالا چهار عامل برانگیزاننده می باشند. تخفیف به سوابق تصریح به این امر دارد که خریداران الکترونیکی به تناسب دفعاتی که در گذشته از یک خرده فروش خرید نموده اند، در خریدهایشان از خرده فروش تخفیف خواهند گرفت. انجام این امر به کارگیری یک پایگاه داده قوی در سایت خرده فروش را می طلبد. جوایز هم می تواند به خریداران به تناسب اندازه خریدشان یا به قرعه اختصاص یابد. سفارشی کردن کالا نیز به تغییرات ظاهری در محصول بر طبق نظر مصرف کننده اتلاق می گردد (شفیع زاده و همکاران، 1392).

 

2-10-7) جنبه  تجربی  خرید

چندین دهه می باشد که خرده فروشان و محققان دریافته اند که خرید تنها به دست آوردن یک محصول قابل لمس نیست بلکه یک تجربه، لذت و سرگرمی می باشد  .(Martineau, 1958) در خرید الکترونیکی، تجربه و لذت از تعامل مصرف کننده الکترونیکی با سایت خرده فروش حاصل می گردد که ما آن را تعامل الکترونیکی می نامیم. تعامل گرایی که به ارتباط مشتری و فروشنده مربوط می باشد به عنوان یکی از عوامل مهم در شیوه توجه مشتریان در نظر گرفته می گردد (Fior et al‚ 2005; Richard and chandra, 2005).

مریلیس و فرای[1] (2002) یافتند که تعامل گرایی مهم ترین عامل تعیین توجه مشتری نسبت به یک خرده فروش بوده و سرانجام همین تعامل گرایی می تواند بر اعتماد و توجه نسبت به یک خرده فروش تاثیرگذار باشد. یکی از نتایجی که از تعامل الکترونیکی انتظار می رود، آسانی بهره گیری از وب سایت خرده فروش می باشد ((Merriless and Fry, 2002.  در واقع قابلیت راهبری سایت یعنی توانایی این که کاربر بتواند مسیرش را در سایت یافته و بداند در کجا قرار دارد . (Richard and Chandra, 2005)

بسیاری از تحقیقاتی که تاکنون در دنیای غیر مجازی صورت گرفته اند از یک چارچوب فلسفی محیطی بهره گرفته اند تا نشان دهند که فضای موجود در یک خرده فروشی می تواند بر روی احساسات مشتری تاثیرگذار باشد. اهمیت به کارگیری مدل محرک – موجود زنده- پاسخ این می باشد که عوامل برانگیزاننده همچون رنگ، موسیقی و عطر می تواند توسط خرده فروشان و بازاریابان اعمال شوند تا خشنودی خریداران افزایش یافته و موجب برانگیختن خریداران گردد. دیلی[2](2004) و اروگلو[3] (2003) نشان  دادند که فضای وب از نظر طراحی، ویژگیهای سمعی و بصری، رنگ، نمایش سه بعدی و غیره می تواند همان تاثیری را داشته باشد که عواملی همچون رنگ، موسیقی و عطر در فروشگاههای واقعی دارند. این عوامل از مهمترین برانگیزاننده ها و محرکها برای خریداران در فضای مجازی به شمار می طریقه. ریچارد[4] اصول مربوط به فضای وی را به چند اصل اساسی تقسیم کرده می باشد که شامل ساختار، سازمان، اطلاع رسانی، اثربخشی، راهبری و یک اصل فرعی سرگرمی می باشد. که هر دو نوع اصول بالا بر روی نیت خریدار تاثیر می گذارند.  روان شناسان محیطی پیشنهاد می کنند که پاسخ های اولیه به هر محیطی بسیار موثر بوده و بر سایر عوامل و ارتباطات مربوط به محیط در آینده تاثیر گذار خواهد بود (Machleit and Eroglu, 2000).  همچنین بسیاری از تحقیقات موید این مطلب می باشند که محیط سایت بسیار شبیه به فضای محیط فیزیکی خرده فروشی می باشد. در این مورد، جایو واردهنا و رایت یافتند که ملاحضات عاطفی[5] یکی از عوامل موثر بر توجه در خرید الکترونیکی میباشد (Jayowardhen and Wright, 2009).

[1] Merriless and Fry

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Daily

[3] Eroglu

[4] Richard

[5] Emotional Considerations

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت