سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

5مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری

به مقصود درک تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری لازم می باشد تا هدف از تعریف این دو مفهوم مطالعه گردد . سود حسابداری با توّجه به هدف آن یعنی ارائه گزارش عملکرد شرکت، تعریف می گردد. پس احتساب هزینه های ضمنی در ترازنامه معقول به نظر نمی رسد.

هنگامی که یک حسابدار گزارش درآمد، هزینه و سود بنگاه را ارائه می دهد، هیچ گاه هزینه های ضمنی از قبیل هزینه فرصت گزینه های از دست رفته را مطالعه نمی کند، زیرا مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. پیش روی، هدف از تعریف سود اقتصادی ارائه یک معیار «تصمیم گیری» برای بنگاه اقتصادی و همچنین سرمایه گذاران می باشد.

از آنجایی که تحلیل رفتار واحد اقتصادی لازمه مطالعه سود آوری آن می باشد، تحلیل هزینه – فایده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود با این وصف، معیار تصمیم گیری در تحلیل ساختار بازار و تداوم فعّالیت یک بنگاه یا متوقف ساختن آن، مبتنی بر تحلیل هزینه – فایده و نهایتاً مثبت یا منفی شدن سود اقتصادی می باشد (آنوما[1]، 2008). همچنین، دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت می باشد، پس سود اقتصادی و سود حسابداری یکی نخواهد بود حسابداران اغلب تمایل دارند که «هزینه های صریح[2]» تولید، یعنی پرداخت هایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره و مواد خام انجام می گردد را جزء هزینه های تولید به حساب می آورند. اما اقتصاد دانان علاوه بر هزینه های صریح پرداختی «هزینه فرصت» یا «هزینه ضمنی [3]» سرمایه را نیز مورد توّجه قرار می دهند.

به عنوان مثال، تولید کننده ای که یک واحد تولیدی را در تملّک خود دارد، برای بهره گیری از آن اجاره ای پرداخت نمی کند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولید کننده بابت اجاره محل، صفر می باشد.

اما از دیدگاه اقتصادی، زیرا این تولید کننده فرصت دارد با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، و هم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت بهره گیری از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جزء هزینه های تولید به حساب می آید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداران متفاوت خواهد گردید.

از اینرو، تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری اساساً هزینه های سرمایه می باشد. یک حسابدار در محاسبه سود نمی تواند هزینه های سرمایه را از آن کم نماید. پیش روی، اقتصاددانان هزینه ی فرصتی که برای سرمایه سهامداران در کسب و کار سرمایه گذاری شده را در نظر می گیرند. پس، سود از نظر اقتصاددانان مفهوم گسترده تری را در بر می گیرد (منکیو، 2008).

به گونه اختصار می توان گفت: سود حسابداری تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح انجام کارهاست اما سود اقتصادی تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح و ضمنی می باشد.

هزینه های صریح – درآمد = سود حسابداری

(هزینه های ضمنی + هزینه های صریح) – درآمد = سود اقتصادی

این دو معادله را به صورت ذیل نیز می توان بازنویسی نمود:

استهلاک حسابداری – هزینه های صریح- درآمد = سود خالص حسابداری

استهلاک اقتصادی – هزینه های صریح و ضمنی – درآمد = سود خالص اقتصادی

تفاوت بین این دو رقم سود به دلیل روش های متفاوت محاسبه استهلاک می باشد. حسابداران به مقصود محاسبه استهلاک از روشه ای خطی مستقیم یا تصاعدی بهره گیری می کنند، در حالی که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره بهره گیری می کنند.

پس، از دیدگاه تئوری، به نظر می رسد که اگر امکان داشت شرکت ها را وادار به بهره گیری از روش مبتنی بر بهره نمود، شیوه ی محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی همگون یا سازگار می گردید. دستیابی به چنین نتیجه ای چندان ساده نمی باشد، زیرا پارامترهایی که در هر الگو ثابت در نظر گرفته می شوند در دنیای واقعی ثابت می باشند.

تورّم موجب تغییر بهای تمام شده ی دارایی ها می گردد؛ تغییرات مورد انتظار در نرخ تورّم باعث تغییر نرخ تنزیل می گردد؛ عوامل عرضه و تقاضا بر ریسک شرکت اثر می گذارند؛ و عواملی همانند این، ثبات پارامترها را نفی می کند. این طریقه یا تجزیه و تحلیل به گونه دائم در حال تغییر می باشد. وجود چنین وضعی ایجاب می کند که حسابداران هر روز سود خالص را محاسبه کنند تا آن را با واقعیت های اقتصادی متناسب نمایند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، 1385).

با این وصف، یکی از تفاوت های بین سود حسابداری و سود اقتصادی، بسته به کاربران این دو مفهوم می باشد. سرمایه گذاران با تحلیل های دائم به دنبال برآورد نوسانات قیمتی و تصمیم گیری درمورد نحوه سرمایه گذاری خود هستند، اما حسابداران چنین وظیفه ای را ندارند. وظیفه حسابداران محاسبه سود اقتصادی نیست، بلکه وظیفه ی آنها ارائه اطلاعاتی به بازار می باشد تا سرمایه گذاران بتوانند بر این اساس سود اقتصادی را محاسبه کنند. به بیانی دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نموده و بقّیۀ محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار می کنند. (پارسائیان به نقل از هندریکسن، 1385).

[1] -Onuma

[2] -explicit

[3] – implicit

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.