سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • رفتار ارتباطی مصرف‏کنندگان در محیط دیجیتال

در حال حاضر به‏کارگیری رفتارهای مرتبط برای دستیابی به اثربخشی بیشتر در تصمیم‏گیری‏ها، کاهش هزینه‏های پردازش اطلاعات، دستیابی به شناخت بیشتر مطابق با تصمیمات آن‏ها و کاهش ریسک مربوط به انتخاب مانند تمایلات مصرف‏کنندگان در محیط دیجیتال می‏باشد. بعد از چند مبادله موفق، مصرف‏کنندگان به تأمین‏کنندگان خدمات و عرضه‏کنندگان کالاها اعتماد می‏کنند. زمانی که اعتماد آن‏ها جلب گردید، آن‏ها می‏دانند که این شرکت‏های مجازی قادر به تأمین نیازها و خواسته‏هایشان می‏باشند و به آن‏ها متعهد می‏شوند. محیط دیجیتال به مصرف‏کنندگان کمک می‏کند تا با فراهم کردن انتخاب گسترده، ارزیابی اطلاعات، دقت و مقایسه کالاها زمان کمتری را صرف تصمیم‏گیری نمایند. این محیط اطلاعات مقایسه‏ای و ارزیابی شده‏ای را فراهم می‏کند و ممکن می باشد هزینه جستجوی اطلاعات و کوشش برای تصمیم خرید را کاهش دهد. اگرچه مصرف‏کنندگان اینترنتی اکثراً در تعامل با سیستم‏های کامپیوتری هستند و نمی‏توانند به گونه فیزیکی کالای واقعی را لمس و احساس کنند، اما آن‏ها با بهره گیری از اطلاعات فراهم‏شده به وسیله فروشگاه‏های دیجیتال می‏توانند به شکل الکترونیکی تصمیم‏گیری کنند (Wind and Mahajan, 2006: 165-174).

پس بحث در مورد عوامل مهم در رفتار خرید مصرف‏کنندگان در محیط تجارت الکترونیکی نیازمند تمرکز بر قابلیت دسترسی اطلاعات می باشد. موفقیت در خرید دیجیتالی با توانایی بهره گیری از اطلاعات برای پیش‏بینی و پاسخ به نیازهای مصرف‏کنندگان ارتباط دارد. نیاز اساسی برای ترغیب مصرف‏کننده به خرید اینترنتی عبارت می باشد از کاهش هزینه جستجوی اطلاعات و افزایش قابلیت پیش‏بینی. منافع زیادی برای مصرف کننده در محیط دیجیتال هست که مانند آن‏ها می‏توان به صرفه‏جویی در زمان، افزایش سهولت و کاهش ریسک عدم رضایت خرید تصریح نمود. براساس مطالعات انجام شده، کیفیت اطلاعات و کیفیت ارتباط مصرف‏کنندگان بر رضایت اطلاعاتی مصرف‏کنندگان تأثیر می‏گذارد. اطلاعات فراهم‏شده توسط فروشگاه‏های دیجیتال به اطلاعات در مورد کالا و اطلاعات در مورد خدمات تقسیم می گردد. اطلاعات کالا شامل نشانه‏های کالا، توصیه به مصرف‏کنندگان و ارایه گزارش‏های ارزیابی می باشد. اطلاعات خدمات نیز شامل اطلاعات در مورد اعضا، شیوه‏های پاسخ‏گویی، ارائه اطلاعات در مورد تحویل و سفارش کالا و تبلیغات می‏گردد (ایمان خان،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت