سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

خود فریبی[1]

مهم ترین پدیده ای که در زمینه خود فریبی بحث شده می باشد، اعتماد بیش از حد می باشد. شواهد زیادی هست که نشان می دهد اشخاص به دانش و توانایی هایشان بیش تر ازآن چیزی که هست اعتماد دارند معمولاً پیش بینی افراد از احتمال وقوع پدیده ها یا خیلی افراطی یا خیلی تفریطی می باشد. همچنین زمانی که قابلیت پیش بینی پدیده ای کم می باشد یا شواهد و مدارک مبهم هستند، متخصّصان بیشتر از افراد عادی در معرض اعتماد بیش از حد قرار می گیرند. برای مثال وقتی شخصی می گوید احتمال وقوع یک رویداد ٩٠ درصد می باشد، معمولاً پیش بینی او کمتر از ٧٠ درصد موارد صحیح می باشد. اعتماد بیش از اندازه به هیچ عنوان به سرمایه گذاران شخصی محدود نمی گردد. شواهدی هست که نشان می دهد تحلیل گران مالی، حتّی زمانی که مدارک و شواهد نشان دهنده این می باشد که برآوردهای قبلی آن ها صحیح نیست، برآورد قبلی شان از عملکرد آتی یک شرکت را به راحتی مورد تجدید نظر قرار نمی دهند. به گونه کلّی در نظریه خود فریبی علاوه بر بحث اعتماد بیش از حد، به مکانیسم هایی پرداخته می گردد که طی آن اشخاص به دنبال راههایی می گردند که پیامد تصمیم گیری های خود را توجیه کنند و بدین ترتیب بتوانند تکریم دیگران را به خودشان جلب کنند.

 

ج) تعاملات اجتماعی[2]

متخصّصان مالی، روانشناسی اجتماعی را کمتر مورد توّجه قرار داده اند. نظریه پردازان مالی تأثیر اطلاعات بر روی قیمت سهام و حجم معاملات را مطالعه کرده اند، اما تحقیقات کمتری راجع به تعاملات اجتماعی بین افراد در بازار سهام انجام داده اند. اشخاص گرایش دارند تا در تصمیم گیری ها و قضاوت هایشان با دیگران هم نوا شوند. اکثر سرمایه گذاران دچار عکس العمل های احساسی در جو بازار می شوند. به بیانی دیگر حتی زمانی که سیگنال های اطلاعاتی به فرد می گویند خرید و فروش کدام یک مناسب می باشد، سرمایه گذاران باز هم نسبت به تصمیم گیری صحیح مردّد هستند. بایستی توجّه نمود که بعضی از الگوهای تصریح شده در بالا، با هم در تعارض هستند. در این جا ممکن می باشد این سئوال پیش بیاید که کدام الگو صحیح می باشد؟ در پاسخ به این سئوال بایستی گفت این که کدام الگوی رفتاری در بازار غالب می گردد به شرایط و زمینه ای که اطلاعات در آن پخش می گردد بستگی دارد (نیرش، 2012)[3].

 

2-2-3-3نظریه رفتار گله­ای در بازارهای مالی

در نتیجه چندین بحران مالی متداول، در فرهنگ مالی،رفتار گله­ای دارای معنی منفی شده می باشد. سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری گله را بصورت پذیرش ریسک فراوان بدون اطلاعات کافی، افزایش نرخ معاوضه ریسک و بازده و اوّلین نشانه اغتشاش و فرار به پناهگاه مناسبتر توصیف می کنند. بعضی از مشاهدات توسط شرکت کنندگان در بازار نشان می دهد که رفتار گله ای، نوسانات و بی ثباتی بازار را افزایش و شکنندگی  سیستم مالی را شدید تر و وخیم تر می کند (سینانی و داودی، 1388).

 

[1].  Self-Deception

[2].  Social Interactions

[3]. Niresh, 2012

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.