سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • حسابداری ذهنی[1]

حسابداری ذهنی نیز قسمتی از تئوری چشم انداز می باشد که گرایش افراد را به قراردادن رویدادهای مخصوص به حسابهای ذهنی متفاوت براساس ویژگی های ظاهری نشان می دهد. حسابداری ذهنی می تواند به تبیین این نکته کمک کند که چرا سرمایه گذاران از تجدید تطبیق نقطه عطف خود برای یک سهام جدید خودداری می نمایند (منخوف و نیکروف، 2009)[2].

  • کنترل شخصی[3]

تئوری آنترل شخصی در واقع به این نکته می پردازد که سرمایه گذاران گزینه هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که بتوانند شخصاً و در مواقع لزوم محدودیت ها و کنترل های لازم را روی آن اعمال نمایند (خشنود، ١٣90).

  • دوری از تأسّف و پشیمانی[4]

افراد پس از درک اشتباهاتی که انجام داده اند معمولاً دچار درد و پشیمانی می شوند و این احساس پشیمانی و ندامت به خاطر نتیجه احتمالی بدی می باشد که یک تصمیم گیر ی نادرست به بار آورده می باشد و افراد در فرآیند دوری و اجتناب از این احساس پشیمانی ممکن می باشد رفتارهایی را از خود نشان دهند که خیلی منطقی نباشد.این تئوری همچنین می تواند پدیده ضررگریزی را تبیین دهد زیرا افراد به خاطر اینکه احساس می کنند در تصمیم گیری خرید سهام دچار اشتباه شده اند در مرحله فروش سهامی که از قیمتشان کاسته شده تعامل می ورزند زیرا که می خواهند تا حد امکان این احساس پشیمانی دیرتر به واقعیت تبدیل گردد  (منخوف و نیکروف، 2009)[5].

2-2-3-2نظریه رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون خطا[6]

واژه (Heuristics) در فرهنگ لغت به معنی رفتار و تصمیم گیری براساس تجارب و  مستندات گذشته می باشد. تعریف دیگری که از این واژه شده به این شکل می باشد : واژه Heuristics تصریح به فرآیندی دارد که براساس آن افراد رفتارهائی را بر اساس آزمون و خطا توسعه می دهند. بازارهای مالی به گونه روز افزونی در حال پیچیده تر شدن می باشد و این باعث افزایش رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون و خطا می گردد. اما این رفتارها همیشه در بازارهای مالی سودمند نیست. این پدیده ممکن می باشد بتواند تبیین دهد که چرا گاهی بازار غیر عقلانی و غیر منطقی اقدام می کند. یکی از اشکال این نوع رفتار در بازار مالی رفتار براساس نظر اکثریت می باشد. از شکل های دیگر رفتارهای مبتنی بر تجربیات و آزمون خطا می توان به عکس العمل بیش از اندازه، اعتماد بیش از حد به خود و متّکی شدن را نام بردکه در ادامه بعضی از پدیده های رفتاری شده مورد بحث قرار می گیرند (اسلامی بیدگلی، 1390).

  • رفتار براساس نظر اکثریت (همرنگ جماعت شدن)[7]

اگر جوامع بشری را به دقّت مدنظر قرار دهیم و رفتارهای افراد آن را تحلیل آنیم در می یابیم که افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و تحت یک نظام یا سیستم زندگی می کنند معمولاً مشابه هم، فکرو رفتار می نمایند. یکی از دلایلی که رفتارها و قضاوتهای افراد یک جامعه، مشابه یکدیگر می باشد اینست که همه آنها در معرض اطلاعات یکسان و مشابه قرار می گیرند، عامل دیگر« تأثیر اجتماعی » می باشد که تأثیر بزرگی در جهت دهی به قضاوتهای افراد بازی می آند. زمانیکه افراد با قضاوت یکسان یک گروه بزرگ از همنوعان خود مواجه می شوند گرایش پیدا می آنند که پاسخ متفاوت خودشان احتمالاً نادرست می باشد. این افراد به سادگی فکر می کنند که همه افراد نمی توانند اشتباه کنند پس نظر خود را تغییر داده و با آنها متناسب می شوند. ما در زندگی می آموزیم که هر گاه یک گروه بزرگی از افراد به مسأله ای پاسخ یکسان داد حق با آنهاست و بایستی نظر آنها را پذیرفت. افراد معمولاً تحت تأثیر محیط اطرافشان هستند و اکثر آنها کوشش می کنند که خودشان را با محیط تطبیق دهند. مد یک شکل خفیف رفتار مبتنی بر نظر اکثریت می باشد در حالیکه یک مثال از شکل قوی آن موجی می باشد که باعث ایجاد حباب  خطر ناک در بورس اوراق بهادار می گردد. حتّی افراد  املاً منطقی هم می توانند دچار پدیده همرنگ شدن جماعت شوند. در واقع این افراد داوطلبانه و به مقصود بهره گیری از نوسانات بازار مالی اقدام به این کار می کنند. « دهان به دهان شدن » متغیر دیگری که در همرنگ شدن جماعت بسیار مهم می باشد. افراد عموماً به دوستان و همکاران خود بیشتر از رسانه ها اعتماد دارند (پمپیان، 2006)[8].

[1].  Mental Accounting

[2].  Menkhoff, L., Nikiferow, M., 2009

[3].  Self-Control

[4].  Regret Aversion

[5].  Menkhoff, L., Nikiferow, M., 2009

[6].  Heuristics

[7].  Herd Behaviore

[8] . Pompian, M., 2006

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.