سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت درک  رفتار مصرف کننده

مطالعه و مطالعه رفتار مصرف کننده 3 دسته از اطلاعات را برای ما فراهم می آورد:

 • جهت گیری
 • واقعیات
 • نظریات.

آغاز مطالعه رفتار مصرف کننده به مدیران و سیاست گذاران عمومی کمک می نماید تا تاثیر فعالیتهایشان را بر روی مصرف کنندگان در نظر بگیرند. همچنین بعضی از واقعیات مانند علل انتخاب که مصرف کنندگان برای خرید محصول بهره گیری مینمایند و یا ارزشهایی که فرهنگهای خاص تاکید می کنند را فراهم می سازد. در نهایت مطالعه رفتار مصرف کننده به ما کمک می کند تا به ارائه نظریات بپردازیم. اظهار آن دسته  از عقاید به عنوان نظریه، گاهی اوقات مورد تمسخر قرار می گیرد. مثلاً می گویند که ” این تنها یک نظریه می باشد و هیچ ارتباطی با آن چیزی که واقعا اتفاق می افتد ندارد” در حقیقت هیچ چیزی کاربردی تر از نظریه نمی باشد. پایه و اساس اعمال ما بر نظریه هایمان استوار می باشد. یعنی چه چیزی باعث چه چیزی می گردد.(موون و مینور،1390: 23)

دلایلی را که محققان در جهت اهمیت ادراک و شناسایی انواع رفتار مصرف کنندگان ذکر کرده اند می توان تحت عناوین زیر برشمرد:

 • موارد رفتار مصرف کننده یک فرایند انگیزشی می باشد: به بیانی دیگر رفتار مصرف کننده عموماً در راستای رسیدن به هدفی خاص می باشد. احتمالاً اساسی ترین سؤال در مورد رفتار مصرف کننده این می باشد کهچرایی رفتار مصرف کننده چیست؟پاسخ به این سؤال در درون تعریف از رفتار مصرف کننده قرار دارد،به گونه ای که نیازهای و خواسته هایشان ارضا گردد. در مجموع رفتار مصرف کننده یک رفتار انگیزه مند می باشد که مقصود از آن دستیابی به اهداف ویژه ای می باشد. این انگیزه ها دو نوع می باشد: یکی انگیزه کارکردی، علت های خرید یک محصول هستند که بر عملکرد آن محصول مربوط می شوند بگونه ای که به مصرف کننده کمک می کنند به یک هدف دست یابد. به عنوان مثال انگیزه کارکردی یک اتومبیل سواری می تواند آسایش در جا به جایی، مسافرت ومی باشد. نوع دوم انگیزه، انگیزه های شخصی هستند که به خواسته های یک مصرف کننده برای اظهار کردن احساسات یا چیزهای دیگر مورد نظر وی می باشد. انگیزه خرید نوع خاصی از خودروی سواری می تواند پرستیژ و یا زیبایی دوستی فرد باشد (Solomon, 2009).
 • رفتار مصرف کننده شامل فعالیتهای زیادی می باشد: ویژگی اساسی تعاریف ارائه شده از رفتار مصرف کننده، تمرکز بر فعالیتهاست. همچنین بایستی بین فعالیتهای عمومی و تصادفی فرق قائل گردید. بعضی از فعالیتها از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمومی هستند. پیش روی مواقعی پیش می آید که فردی برای خرید کالای خاصی وارد فروشگاه شده می باشد چیز دیگری را که قصد خرید آن را نداشته خریداری می کند.
 • رفتار مصرف کننده یک فرایند می باشد: مباحث انتخاب، خرید، بهره گیری و دور انداختن کالا بر فرآیندی بودن رفتار مصرف کننده دلالت دارد. بطور کلی فرایند رفتار مصرف کننده سه مرحله مرتبط فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای ضمن خرید و فعالیتهای بعد از خرید را در بر می گیرد.
 • رفتار مصرف کننده از نقطه نظر زمان و پیچیدگی متفاوت می باشد : مقصود از پیچیدگی، تعداد فعالیت و سختی و دشواری می باشد که به هنگام تصمیم برای انجام یک رفتار در مصرف کننده شکل می گیرد. مدت زمان با اندازه پیچیدگی ارتباط مستقیم دارد. یعنی هر چه پیچیدگی بیشتر باشد، زمان بیشتری نیز برای انجام تصمیم خرید نیاز می باشد. معمولاً تصمیمات پیچیده مهم، مفاهیم مطروحه در فعالیت های مربوط به مصرف کننده را تحت پوشش قرار می دهد. بعضی ها برای جلوگیری از کوتاه شدن فرآیند تصمیم خرید کوشش در کم کردن پیچیدگی آن دارند. این روش ها عبارتند از :
 • انتخاب تصمیمات مبتنی بر رضایت مندی نسبی به جای تصمیمات کاملاً رضایتمندانه و منطقی
 • لحاظ توصیه های دیگران در هنگام خرید
 • وفاداری نسبت به یک برند

تضاد در ساده سازی تصمیمات سبب می گردد که افراد جهت پرهیز از این تصمیمات انعطاف  پذیری به خرج دهند یعنی بایستی خود را آماده این انعطاف پذیری نمایند و وقتی انعطاف پذیری زیاد گردد از تضاد در تصمیم­گیری جلوگیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

اهداف فرعی

 • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت