سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف ارزیابی عملکرد

به گونه کلی می توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود، تعیین نقاط ضعیف و قوی در ایفای وظایف ومسئولیت ها، تعیین و تشخیص احتیاجات آموزشی، راهنمایی وارشاد سازمان ها در بهبود وضع کار آنها دانست و در حقیقت هدف اصلی بایستی راهنمایی و ارشاد سازمان باشد و به این ترتیب درجه کار آمدی و بازده کار سازمان بالا خواهد رفت، اما اهداف زیر نیز برای سیستم ارزیابی عملکرد قابل اظهار می باشد:

 • کنترل مدام جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
 • شناسایی نقاط ضعف وقوت ومشکلات سازمان و کوشش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها.
 • بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها، برنامه ها واهداف آینده سازمان
 • بهبود تخصیص منابع و بهره گیری بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب.
 • ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها
 • ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی وکیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین المللی وهدف نهایی از عملکرد، افزایش کارایی واثر بخشی سازمان می باشد.

2-5 مزایا و معایب ارزیابی عملکرد

الف- مزایا

ارزیابی عملکرد، به مدیریت کمک می کند که در هر لحظه جایگاه وجایگاه سازمان را در کنترل داشته باشد. در نتیجه اجرای ارزیابی عملکرد در سازمان:

 • از صحت استراتژی ها و تداوم حرکت سازمان در مسیر آنها اطمینان حاصل می گردد.
 • نقاط ضعف ومشکلات شناسایی و زمینه برای رفع آنها فراهم می گردد.
 • ضعف مهارت های کار کنان و نیازهای آموزشی آنها تعیین می گردد.
 • اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی رشد و توسعه خصوصا در زمینه منابع انسانی فراهم می گردد.
 • باز خورد مناسبی در خصوص اندازه تحقق اهداف ارائه می گردد.
 • رشد وتوسعه (بهبود) در فرایندها عملی می گردد.
 • تشویق ها و تنبیه های نظام مند اثر بخش می گردند.
 • ذهنیت مشترک و ارتباط منطقی بین مدیریت وکار کنان مستقر می گردد.
 • دارایی های مشهود و نا مشهود تحت کنترل قرار می گیرند.
 • ایجاد توازن وتعارض های مختلف در سازمان امکان پذیر می گردد (تعارض بین سود، رشد، کنترل، ذینفعان،…).
 • ابهام از بین رفته و فضای سازمان شفاف می گردد.
 • اطلاعات کلیدی فرایندها جمع آوری شده و زمینه بهره گیری از تجربیات قبلی، برای برنامه ریزی فعالیت های آتی فراهم می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس ارزیابی عملکرد را می توان جزء ضروری مدیریت دانست. طوری که در شرایط امروزی و با وجود فضای رقابتی، هدایت سازمان بدون ارزیابی عملکرد تقریبا غیر ممکن می باشد. به تعبیری بدون وجود ارزیابی عملکرد نه تنها بهبودی اتفاق نمی افتد بلکه تحقق اهداف نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد(غلامی و نورعلیزاده، 1387، 29).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟