سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی می باشد. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران، 2012).

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته می باشد. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، بایستی دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی گردد. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این می باشد که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابع‌اند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در بانک‌‌ها مورد بهره گیری قرار گیرد. همچنین در استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری می‌توان نگاهی به این پژوهش داشت و در موارد لزوم، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد. در ضمن، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می‌توانند از این جمله باشند و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری‌های وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه‌گذار که از نتایج پژوهش جهت تصمیم‌گیری می‌تواند بهره گیری نماید. ارزیابی عملکرد بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل موضوع این پایان‌نامه می باشد و تا آن‌جا که مطلع هستیم، تاکنون هیچگونه تحقیقی با این ماهیت در بانک کشاورزی صورت نگرفته می باشد. از جهت نوع مطالعه و محل اجراء، این پژوهش جدید می باشد.

 


1-4- چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می گردد. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته، توصیف‌شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع(پیشینه پژوهش) فراهم آمده می باشد(خاکی، 1387).

روش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد هست، که در میان آن‌ها اندازه‌گیری کارایی(شیوه اندازه‌گیری نسبت ارزش کل خروجی‌ها به ارزش کل ورودی‌های یک واحد) می‌تواند در رسیدن به اهداف پژوهش کمک مؤثری داشته باشد. تحلیل پوششی داده‌ها یک روش اندازه‌گیری کارایی می باشد و برای اندازه‌گیری کارآیی واحدهای تصمیمگیرنده که دارای چندین ورودی و چندین خروجی می‌باشند، به کار می‌رود. در این روش فرض بر این می باشد که واحد تصمیم‌گیری‌های کارآ همیشه بهتر از واحد تصمیم‌گیری‌های ناکارآ اقدام می‌نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.