سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد

اندازه گیری عملکرد در سازمان ها را می توان به ستون فقرات بشر تشبیه نمود. سیستم ارزیابی عملکرد دقیقا مانند سیستم فقرات اقدام می کند. سیستم ارزیابی عملکرد، اطلاعات را به مرکز تصمیم گیری و اقدام (مغز سازمان) فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده از آنجا را به تمام بدن می فرستد و از این رو بخش حیاتی سازمان به شمار می رود. ستون فقراتی که سالم می باشد و وظیفه خود را دقیق انجام می دهد، این امکان را به مغز می دهد تا با تمام ورودی های حساس که در دسترس می باشد، دائما در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقا همین حالت را دارند. اما هنوز بسیاری از سازمان ها از ستون فقرات کامل و سالمی برخوردار نیستند و نمی دانند چه چیزی را و چرا بایستی ارزیابی نمایند. اما واقعیت این می باشد که ارزیابی عملکرد تنها به عملکرد گذشته مربوط نمی گردد بلکه مربوط به حیات فرداست، در واقع ارزیابی عملکرد پیشرفت سازمان در ابعاد تکنیکی و انسانی می باشد. اصول زیر در طراحی و گسترش یک نظام ارزیابی عملکرد شناسایی شده می باشد (دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، 1380) :

 • حضور مدیران ارشد در ارزیابی عملکرد
 • نیازمندی به یک چارچوب اصولی برای اندازه گیری عملکرد
 • ارتباط موثر داخلی و خارجی
 • منطقی،عینی و ملموس بودن اهداف و برنامه های ارزیابی عملکرد
 • اهداف و برنامه های ارزیابی عملکرد بایستی توانایی تبیین الگوهای رفتاری را داشته باشد.
 • مسئولیت و پاسخ گویی برای دستیابی به نتایج به وضوح مشخص و تفهیم گردد.
 • قوانین و مقرارات و دستورالعمل های اداری، نظام ارزیابی را طرفداری و پشتیبانی می نماید.
 • ارزیابی عملکرد ابزاری برای تحقق اهداف و راهبردها و رشد سازمان
 • ایجاد تخصص لازم
 • در تنظیم اهداف و برنامه ها و اتخاب روش های ارزیابی بایستی اقتضائات محیطی سازمان لحاظ گردد.
 • برنامه های ارزیابی عملکرد بایستی به گونه ای باشد که قابلیت اجرایی داشته باشد.
 • ارزیابی عملکرد بایستی فرآیند مدیریت منابع انسانی را در سازمان تسهیل و اثربخش نماید.
 • با تعبیه سازوکار بازخورد در فرآیند ارزیابی، امکان مشارکت کارکنان، افراد ذینفع و … در جهت به کارگیری عملیات و اقدامات اصلاحی میسر گردد.
 • سیستم های ارزیابی عملکرد نباید صرفا اطلاعات را انباشته کنند بلکه بایستی تصمیم گیرندگان را در فرآیند تصمیم گیری یاری نمایند.
 • نظام ارزیابی عملکرد بایستی مثبت و نه بازدارنده باشد.
 • تمرکز دقیق و راهبردی
 • مقرون به صرفه بودن
 • واقع گرایی در ارزیابی عملکرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟