سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

منافع اندازه گیری رضایتمندی مشتری

اندازه گیری رضایتمندی مشتری منافع بسیاری برای سازمان دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:

  1. نتایج اندازه گیری رضایتمندی مشتری می تواند برای یافتن نقاط قوت و ضعف مهم در عرضه محصول یا خدمت و تمرکز کاراتر کوشش ها بر بهبود این مسائل مورد بهره گیری قرار گیرد.
  2. بسته به زمینه صنعت، نتایج اندازه گیری رضایتمندی مشتری ممکن می باشد برای تخمین درجه وفاداری مشتری به کار رود که برای درآمد های بلند مدت ضروری می باشد.
  3. اندازه گیری رضایتمندی مشتری، تامین کنندگان سازمان را قادر می سازد عملکرد واحدهای تجاری مختلف را در بازه های زمانی و جایگاه های مختلف مقایسه نمایند.
  4. اندازه گیری رضایتمندی مشتری برای مطالعه تاثیر کوشش های طراحی مجدد اجزای سیستم تحویل خدمت، مفید می باشد.
  5. رضایتمندی مشتری می تواند به عنوان یک اساس و پایه برای تقسیم بندی مشتری به کار رود.
  6. مطابق نظر مک کل کندی و آشنایدر اندازه گیری رضایتمندی مشتری یک اقدام بی طرفانه نبوده بلکه یک اقدام مداخله جویانه می باشد. نظرات مشتریانی که رضایتمندی آنها اندازه گیری می گردد می تواند به وسیله فرایند اندازه گیری تحت تاثیر قرار بگیرد.
  7. اندازه گیری رضایتمندی مشتری می تواند توسط تامین کننده به عنوان یک اقدام سمبولیک برای تشریح و اثبات رفتار مشتری محور مورد بهره گیری قرار گیرد(نورالنساوهمکاران، 1387،ص52).

2-2-6- مزایای رضایت مشتری

در محیط کسب و کاری که پیوسته پیچیده تر و رقابتی می گردد، کسب رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی شرکت هاست. رضایت مشتری امری فراتر از یک تاثیر مثبت بر روی کوشش های به اقدام آمده در شرکت می باشد. این امر نه تنها کارکنان را وادار به فعالیت می کند، بلکه منبع سودآوری نیز برای شرکت تلقی می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی

سنجش تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

1-5-2- اهداف فرعی

سنجش تاثیر مولفه فیزیکی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه قابلیت اطمینان در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش تاثیر مولفه تضمین درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه پاسخگویی در کیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر

سنجش تاثیر مولفه همدلی درکیفیت خدمات بر رضایت مشتری بیماران بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر