سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) امکانات پشتیبانی سایت

امکانات پشتیبانی توسط سایت، شامل پیگیری فرآیند خرید و دسترسی مشتری به اطلاعات شخصی میباشد. پیگیری فرآیند خرید تصریح به این امر دارد که خریدار بتواند در جریان فرآیند پس از خرید شامل مرحله یا مراحل ارسال، دسترسی به اطلاعات ثبت شده راجع به کالای خریداری شده و دسترسی به پیامهای احتمالی خرده فروش قرار گیرد. دسترسی مشتری به اطلاعات شخصی نیز به این امر تصریح دارد که خریداران بتوانند به سوابق اطلاعاتی خود شامل اطلاعات شخصی، مالی و مربوط به کالا یا کالاهای خریداری شده دسترسی داشته باشند. دو عامل پیگیری فرآیند خرید و دسترسی مشتری به اطلاعات شخصی، مواردی هستند که موجب رضایت یا عدم رضایت خریدار گشته و بر طرز توجه مصرف کننده نسبت به خرده فروش الکترونیکی موثر خواهند بود (شفیع زاده و همکاران، 1392).

 


2-10-12)  اعتماد الکترونیکی یا اعتماد به وب سایت

محققان در زمینه اعتماد، تحقیقات گسترده ای انجام داده اند، به عنوان مثال محققان در رشته های فیزیک، روانشناسی، جامعه شناسی، مبادلات اقتصادی، تئوری سازمان و تئوری اطلاعات بر روی این بحث کار کرده اند، اما از آنجا که اعتماد یک مفهوم چندبعدی می باشد، هر یک از محققان آن را از دیدگاه خود تعریف می نمایند (Marsh, 1994). پس ارائه یک تعریف واحد و مورد توافق از منظر محققان به آسانی امکان پذیر نیست. از دیدگاه روانشناسی، تحقیقات مربوط به اعتماد، تمایل به تمرکز بر تفاوتهای شخصیتی یا روابط بین فردی دارند. درحالی که از دید جامعه شناسی، تعریف اعتماد بسیار پیچیده و دشوار می باشد زیرا اعتماد می تواند در انواع مختلف از روابط و در زمینه های مختلف و ابعاد چندگانه به کار رود. به گونه کلی در میان تعاریف متعددی که از اعتماد ارائه شده می باشد، خیرخواهی[1] و قابلیت اعتبار[2] به عنوان اجزای زیربنایی و اصلی اعتماد شناخته شده می باشد (Ganesan,1994; Doney and Cannon, 1997 ; Ambrose and Johnson, 1998 ; Roy et al, 2001 ). قابلیت اعتبار به این معنی می باشد که فروشنده تخصص لازم را برای انجام کامل وظیفه خود به گونه مؤثر و کارا دارد، در حالی که خیر خواهی به معنی نیات مثبت فروشنده می باشد و اینکه وی به شیوه ای مطلوب طرف مقابل رفتار خواهد نمود، حتی زمانی که هیچ گونه تعهدی بین دو طرف وجود ندارد (Head and Hassanein, 2002). به اعتقاد لطیفی و مومن کاشانی (1389) نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهمترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی می باشد. از این رو، ایجاد اعتماد در مشتریان، یکی از موضوعات چالش‏برانگیز برای فعالان در حوزه تجارت الکترونیکی محسوب می‏گردد. کیمری و مک نمود[3] (2002) اعتماد را به معنی قصد پذیرش داوطلبانه فرد در یک وضعیت روانشناسانه بر مبنای انتظارات مثبتی که از قصد و یا رفتار دیگران دارد، تعریف می کند. همچنین مارش (1994)، اعتماد را به عنوان پذیرش و تأیید و یا به عنوان ابزاری که منجر به کاهش پیچیدگی می گردد، تعریف می نماید. در تعریف دیگری، اعتماد به عنوان یک توجه، همانند انتظارات و یا اطمینان فرد می باشد که مستقیماً در راستای یک موضوع خاص میباشد (Chen and Barnes, 2007). در نهایت می توان اعتماد را به عنوان ویژگیهای شخصیتی فردی دانست که بر تعاملات فرد با محیط گسترده پیرامونش اثر می­گذارد (Nefti et al, 2006). گیفن و همکاران[4] (2003) مفاهیم اعتماد را با در نظر داشتن مطالعات  پیشین در سه دسته کلی طبقه بندی می کنند:

  • مجموعه ای از ویژگی ها شامل: خیر خواهی، توانایی و درستکاری
  • باور عمومی به اینکه طرف مقابل می تواند قابل اطمینان باشد
  • احساس اعتماد به نفس و امنیت در ارتباط با طرف مقابل.

همچنین با ظهور تجارت الکترونیک و انجام مبادلات گسترده از طریق آن، بحث اعتماد الکترونیک در مباحث تجارت الکترونیک مطرح می گردد و دائما بر اهمیت آن افزوده می گردد. در این راستا، تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک مطرح گردیده می باشد که به چند مورد تصریح می گردد. اعتماد الکترونیک به مفهوم تمایل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعالیتهای بخش دیگر می باشد، بر پایه این انتظار که بخش دیگر یک فعالیت خاص را که برای اعتماد کننده مهم می باشد، صرف نظر از توانایی برای نظارت و کنترل طرف دیگر انجام خواهد داد. در تعریف دیگری، اعتماد الکترونیکی به توجه فردی در مورد انتظار اعتماد در یک وضعیت پر خطر آنلاین می باشد که از آسیب پذیری فرد سوء بهره گیری نخواهد گردید (Corritore, et al, 2003) در نهایت اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط می باشد با این انتظار که سازمان به تعهدات خود اقدام خواهد نمود و از توانایی های نظارتی و کنترلی خود سوء بهره گیری نخواهد نمود (Yousafzai, et al, 2005). متخصصان تعاریف متفاوتی از اعتماد ارائه کرده که تعدادی از آنها در جدول  (2-4) نشان داده شده می باشد.

[1] Benevolence

[2] Credibility

[3] Kimery & McCord

[4] Gefen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت