سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) عوامل موقعیتی 2

یکی از عوامل جذب خریداران، سهولت و راحتی یک خرید می باشد (Evanschitzky et al., 2004). شاید بتوان با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته، عمده ترین مزیت خرید اینترنتی را، راحتی، دانست. راحتی خرید اینترنتی تابعی می باشد از:  راحتی دسترسی، راحتی جستجو، راحتی زمان، راحتی مبادله، راحتی در مقایسه و راحتی در برنامه ریزی. کیم[1] (2009) دریافت که سهولت در فرآیند خرید یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر رضایت خرید الکترونیکی می باشد. راحتی در خرید الکترونیکی، کارایی جستجو را به وسیله حذف هزینه های جابجایی افزایش می دهد. یکی دیگر از جنبه های مربوط به عوامل موقعیتی، تنوع محصولات در خرید الکترونیکی می باشد که هزینه های خرید را کاهش می دهد (Evanschitzky et al.‚ 2004).

ادبیات خرده فروشی راجع به سومین بعد عوامل موقعیتی اظهار می کند که تکرار خرید نیات و تمایلات خرید را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال ایوانس[2] (2001) پیدا نمود که کاربران با تجربه اینترنت برای کسب اطلاعات در اجتماعات مجازی شرکت می کردند اما کاربران تازه کار بیشتر برای تعاملات اجتماعی در این سایتها حضور می یافتند. به همان اندازه که خریداران الکترونیکی سایت خرده فروش باتجربه تر میشوند، خرید الکترونیکی عادی تر و راحت تر می گردد (Dennis et al., 2004)

 

2-10-9) قیمت

قیمت عبارت می باشد از مبلغی که بابت محصول یا خدمت به حساب شخص یا سازمان مقصود می گردد. از دیدگاهی گسترده تر، قیمت برابر می باشد با مجموع ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول یا یک خدمت از دست می دهد(کاتلر و آرمسترانگ،462:1385). قیمت مقدار پولی می باشد که برای کالا یا خدمات هزینه می گردد. در عین حال قیمت مجموعه ارزشهایی که مصرف کنندگان برای منافع شخصی خود از داشتن یا بهره گیری از کالا یا خدمات مبادله می کنند.(عزیزی،38:1381). قیمت مانند محرکهایی می باشد که در تصمیم گیری بر خرید موثر می باشند. مصرف کنندگان همیشه تمایل دارند کالاهایی باکیفیت مطلوب و قیمتی مناسب خریداری نمایند. مصرف کنندگان الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر خرده فروشی بتواند در مقایسه با خرده فروش دیگر کالای یکسانی را با قیمتی کمتر و رقابتی تر در وب سایت خویش عرضه نماید، آن گاه مصرف کنندگان با فرض یکسان بودن همه عوامل مانند کیفیت کالا و . . . کالایی را خواهند خرید که دارای قیمتی کمتر باشد (Bellenger‚ 1980).

[1] Kim

[2] Evans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت