سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • یافتن نقطه اتّکا[1]

یکی از روشهای ساده کردن اطلاعات توسط سرمایه گذاران یافتن نقطه اتّکا می باشد. به این ترتیب که تصمیم گیرنده قسمتی از اطلاعات موجود را به عنوان نقطه اتّکای اصلی تعیین کرده و سپس با بهره گیری از سایر اطلاعات در دسترس آنرا تعدیل می نماید و به این ترتیب قضاوت خود را می سازد. مشکلی که در فرآیند نقطه اتّکا پیش می آید اینست که عموم افراد پس از یافتن یک نقطه اتّکا تمایلی به تعدیلات لازم ندارند. در واقع نقطه اتّکا به معنی منفی آن زمانی ظاهر می گردد که مقیاس ارزش ثابت بوده و به وسیله مشاهدات اخیر تغییرات لازم انجام نشود. به عنوان مثال  زمانی که یک سرمایه گذار قیمت های گذشته سهام را به عنوان نقطه اتّکا در ذهن خود قرار داده می باشد زمانی که اطلاعات جدید در خصوص سهام مذکور به دست او می رسد او این نقطه اتّکا را به گونه ناکافی و ضعیف برای اطلاعات جدید آسب شده، تطبیق می دهد و این چنین باعث عکس العمل کمتر از اندازه می گردد. به گونه اختصار می توان گفت که یافتن  نقطه اتّکا چگونگی گرایش افراد به تمرکز بر اطلاعات خاص و دادن وزن کمتر به سایر اطلاعات را نشان می دهد که میتواند در تحلیل رفتار سرمایه گذاران مفید باشد (کوثری و همکاران، 2013)[2].

  • کلیشه قرار دادن (نمایندگی)[3]

تصریح به گرایش تصمیم گیرندگان دارد که بر اساس یک آلیشه خاص اقدام به تصمیم گیری می نمایند. نماینده یا آلیشه قراردادن این گونه در بازارهای مالی ظاهر می گردد که سرمایه گذاران فرض می کنند که اطلاعات و رویدادهای اخیر در آینده نیز ادامه می یابد. پس سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال خرید سهام به اصطلاح داغ  می گردند و سهامی را که اخیراً وضعیت جالبی نداشته اند را در پرتفولیوی خود قرار نمی دهند و این می تواند یکی از توجیهات سرمایه گذاران باشد که  در سال ١٩٨۵ توسط تالرودی بونت مطرح گردید (چان و همکاران، 2012)[4].

 

  • تورش های رفتاری

مقصود از تورش، انحراف از تصمیم گیریهای درست و بهینه می باشد. از آنجائیکه زمان و منابع شناخت محدود هستند،نمی توانیم داده هایی را که از محیط اخذ می کنیم به صورت بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم پس ذهن بشر به گونه طبیعی از قواعد سر انگشتی[5] بهره گیری می کند. اگر از چنین روشهای ابتکاری مناسب بهره گیری گردد، می توانند مؤثّر واقع شوند، در غیر اینصورت تورش های غیر قابل اجتنابی پیش خواهند آمد. به گونه کلّی ممکن می باشد اشخاص در فرآیند تفّکر و تصمیم گیری دچار خطا شوند.

در این قسمت به مطالعه سه دسته کلّی از منابعی که باعث ایجاد تورش در فرآیند تفّکر و تصمیم گیری افراد می شوند پرداخته می گردد. این سه دسته عبارتند از:

الف) روشهای ابتکاری

ب) خود فریبی

ج) تعاملات اجتماعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

الف) روشهای ابتکاری[6]

از آن جائی که ظرفیت پردازش اطلاعات در بشر محدود می باشد اشخاص به روشهای تصمیم گیری ناقص یا روشهای ابتکاری روی می آورند که به تصمیم گیری های نسبتاً خوبی نیز منجر می شوند. به این مختصر سازی که در فرآیندهای تصمیم گیری انجام می شود، ساده سازی ابتکاری[7] گفته می گردد.

در واقع روشهای ابتکاری یک سری قواعد سر انگشتی یا میانبرهای ذهنی[8] هستند که موجب سهولت در فرآیند تصمیم گیری می شوند. ذهن بشر از این قواعد  سر انگشتی به مقصود حل سریع مسایل پیچیده بهره گیری می آند. برای مثال یک بازیکن بیلیارد برای محاسبه زاویه و سرعتی که بایستی به توپ ضربه بزند از مثلّثات و معادلات دیفرانسیل بهره گیری نمی آند، بلکه او از یک سری قواعد سر انگشتی بهره می گیرد و حتی ممکن می باشد از ریاضیات چیزی نداند (وان در سار، 2011)[9].

[1].  Anchoring

[2] . Kothari, S., P., Lewellen, ., Warner, J., B., 2013

[3].  Representativeness

[4] . Chan, W., S., Frankel, R., Kothari, S.,2012

[5] . Rule Of Thumb

[6].  Heuristics

[7] . Heuristics Simplification

[8] . Mental Short Cutt

[9] . Van der sar, Nicol., 2013

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.