سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

معایب

در کنار محاسن ذکر گردیده برای ارزیابی عملکرد، خطرها و تله هایی نیز هست که در صورت بی توجهی به آنها، صدمات جبران ناپذیری به سازمان تحمیل می گردد. اگر ارزیابی های به اقدام آمده وضع نامطلوب را مطلوب جلوه دهد یا بالعکس، آنگاه ممکن می باشد تصمیماتی اتخاذ گردد که سازمان را به ورطه نابودی بکشاند.

بعضی از خطرهایی که ارزیابی عملکرد نا صحیح می تواند ایجاد کند عبارت اند می باشد از:

 • ارایه تصویر یک بعدی از سازمان در اثر انتخاب معیارهای تک بعدی
 • ابهام در تحلیل نتایج ارزیابی ها در اثر عدم وجود ارتباط منطقی بین معیارها مورد ارزیابی و یک پارچه نبودن آنها
 • هدایت سازمان به سمتی غیر از جهت گیری استراتژی ها، در اثر ارزیابی ویژگی ها نامرتبط با استراتژی هاو اهداف
 • ارایه اطلاعات ناقص در اثر :
 • انجام ارزیابی در دوره های زمانی نامناسب
 • اختصار سازی وطبقه بندی نامناسب دادها
 • انتخاب نامناسب متغیرها و شاخصهای مورد ارزیابی(از نظر کمی وکیفی).
 • از بین بردن خلاقیت و نوآوری از طریق ارزیابی ها جزییات فعالیت ها وایجاد محدودیت برای افراد
 • کاهش دقت ارزیابی ها در اثر تحت کنترل نبودن مشارکت افراد در ارزیابی ها
 • تاکید زیاد بر عملکردهای فردی و در نتیجه:
 • کاهش احساس مسئولیت نسبت به کل سازمان
 • کاهش روحیه همکاری و کار تیمی و ایجاد رقابت های ناسالم
 • ایجاد رقابت منفی جهت بدست آوردن منابع

پس آن چیز که که از موارد فوق نتیجه گیری می گردد این واقعیت می باشد که ارزیابی عملکرد بایستی در غالب یک نظام معین انجام گیرد تا از پراکندگی ارزیابی ها وگرفتار شدن در تله آن جلوگیری گردد. سیستم های ارزیابی عملکرد قاعدتا بایستی به گونه ای باشند که ضمن این که مزایای ذکر گردیده را دارا باشند، توانایی اجتناب از تله های فوق را نیز داشته باشند. اگر این طور نباشد و با وجود ارزیابی پراکنده و غیر سیستماتیک، احتمال اینکه سازمان گرفتار تله ها و خطرهای ارزیابی گردد بسیار زیاد خواهد بود (غلامی و نور علیزاده، 1387، 33).

2-6 فرآیند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی شامل اجرای مجموعه ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می باشد. ارزیابی عملکرد مستلزم پیمودن گام های متعدد می باشد. گام های مورد نظر در ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می باشد:

 1. تدوین و یا مطالعه رسالت ها، ماموریت ها، اهداف کلان و استراتژی ها
 2. تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد
 3. تدوین و برقراری معیارها (استانداردها) ی عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی
 4. ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی به ارزیابی شونده
 5. اندازه گیری عملکرد واقعی
 6. مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص
 7. اعلام نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده
 8. اقدام به مقصود به کارگیری عملیات اصلاحی برای بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد.

شکل (2-1) فرآیند ارزیابی عملکرد را نشان می دهد. خاطر نشان می گردد وجود حلقه بازخورد در واقع اثربخش شدن نظام ارزیابی را تضمین می کند (مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 اهداف پژوهش

هدف اصلی

 • تعیین اندازه کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.

اهداف فرعی

 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان گیلان.
 • سنجش شعب کارا و ناکارا و تشخیص منشاء ناکارآیی آنها.
 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناکارا.
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب برای بهبود وضعیت شعبه ها.
 • یافتن راهکاری موثر به مقصود ارزیابی عملکرد شعب بانک.

1-6 سوالات (فرضیه های) پژوهش

سوال اصلی

 • عملکرد شعب بانک کشاورزی گیلان با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

 • رتبه بندی کارایی شعب بانک کشاورزی استان گیلان چگونه می باشد؟
 • علت های احتمالی عدم کارائی شعب ناکارا چیست؟
 • واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
 • منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟
 • کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه می باشد؟