سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقّدمه

پژوهش را میتوان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف نمود و شامل گامهایی می باشد که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه محقق در محیط کاری بدست آید .( سکاران، ترجمه صائبی – شیرازی ،1384)

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون می باشد. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی بهره گیری گردد (ایران نژاد پاریزی، 1378). مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی ،1379 ). پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوّم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق می باشد. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش پرداخته می گردد آن را پژوهش کاربردی [1] می‌نامند. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به گونه معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می گردد آن را پژوهش بنیادی یا پایه‌ای[2] می‌خوانند که پژوهش محض نیز نامیده می گردد. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می کند. (سکاران ، ترجمه صائبی – شیرازی ،1384)

در این فصل کلّیۀ مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری بهره گیری شده، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

3-2روش پژوهش

بشر برای حل مسائل خود راه حل‌ها احتمالی ارائه می‌دهد و سپس به گردآوری اطلاعات مورد نیاز می‌پردازد تا تعیین کند که آیا راه حل های پیشنهادی صحیح هستند یا خیر. این گونه حدس ها، پیش فرض‌ها یا گمان ها که درمورد تفاوت‌ها، روابط یا علل احتمالی وقوع حوادث ارائه می شوند، فرضیه نامیده می شوند. تأثیر فرضیه در پژوهش علمی عبارت می باشد از پیشنهاد تبیین‌هایی برای بعضی از واقعیت‌ها و هدایت پژوهشگران (دلاور،1383).

Applied Research – [1]

Basic or Fundamental Research -[2]

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید