سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چکیده

مسأله اصلی پژوهش: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها تأثیر اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی پژوهش: هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی پژوهش: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با بهره گیری از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری نمود.

متغیرهای اصلی پژوهش: در این پژوهش نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه می باشد.

روش پژوهش: در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل ترکیبیDEA- TOPSIS  برای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها بهره گیری شده می باشد. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین اندازه کارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری بهره گیری خواهیم نمود. از دو مقدار به دست آمده برای کارایی، به کمک روش TOPSIS برای ایجاد یک شاخص به نام نزدیکی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری بهره گیری می‌کنیم. این پژوهش از نظر هدف یا ماهیت کاربردی می باشد. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده می باشد.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل می باشد.

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این پژوهش از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی می باشد. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

 

کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.