سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                           صفحه

 

چکیده——————————————— 1

فصل اول. کلیات پژوهش

1-1- مقدمه————————————— 3

1-2- اظهار مسأله———————————– 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش————————– 5

1-4- چارچوب نظری پژوهش—————————- 5

1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها—————– 6

1-5- فرضیه پژوهش———————————- 8

1-6- اهداف پژوهش———————————- 8

1-7- تعریف متغیرها——————————– 8

1-8- قلمرو پژوهش———————————- 9

فصل دوم. ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه—————————————- 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی———————— 12

2-2-1- حداکثر کردن سود—————————- 12

2-2-2- حداکثر کردن ثروت————————— 13

2-3- تأثیر مدیران مالی در واحدهای انتفاعی———— 13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت—————————- 14

2-5- ارزیابی عملکرد——————————- 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد—————- 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد———– 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد——- 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی—————— 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری——————– 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام————— 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها———————– 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی——————— 23

2-9- سود حسابداری——————————— 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری—————– 26

2-9-2- سودمندی سود——————————– 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)———————- 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)————- 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)—- 29

2-11- تئوری ها و مدل ها—————————- 30

2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها———————– 30

2-12- رتبه بندی با بهره گیری از مدل ابرکارایی———– 30

2-13- پیشینه پژوهش——————————– 33

2-13-1- تحقیقات داخلی—————————— 33

2-13-2- تحقیقات خارجی—————————— 35

فصل سوم. روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه—————————————- 46

3-2- روش پژوهش———————————— 47

3-3- جامعه آماری———————————- 48

3-4-  محاسبه حجم نمونه—————————- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعات————————— 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها———————- 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها——————– 50

4-1- مقدمه—————————————- 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها———————- 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه—————————————- 68

5-2- نتایج پژوهش———————————- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش————- 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی———————– 74

5-5- محدودیت های پژوهش—————————- 75

منابع——————————————— 76

پیوست——————————————— 80

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.