سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

– پیشینه تحقیقات انجام شده

2-4-1تحقیقات داخلی:

 1. علی جهانخانی و امیر صفّاریان در سال 1382 مقاله ای تحت عنوان “واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند که این مقاله پژوهشی در مورد محتوای اطلاعاتی سود برآوردی هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین مقصود تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که برای دوره پژوهش (سال های 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نموده اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده می باشد.
 2. عبده تبریزی و دموری در سال 1382 به شناسایی و مطالعه عوامل مؤثّر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها اظهار نمودند که در پنج صنعت از پانزده صنعت بورس اوراق بهادار تهران، واکنش بیش از حد مورد انتظار سرمایه گذاران مصداق داشته، لیکن در مابقی صنایع این امر صادق نیست.
 3. افشاری (1383) تحقیقی تحت عنوان “مطالعه ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده می باشد . بر اساس یافته ها ی پژوهش، تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجّه هر سرمایه گذار می باشد. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حسّاس و از خود واکنش نشان می دهند .
 4. ثقفی و کردستانی (1384) در زمینه “واکنش بازار به تغییرات سود نقدی” مطالعه ای انجام دادند. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و تبیین ارتباط بین کیفیت سود و بازده غیر عادی انباشته سهام در شرکت هایی می باشد که سود نقدی آنها افزایش (کاهش) داشته می باشد. کیفیت سود بر مبنای پایداری سود ، قابلیت پیش بینی سود و ارتباط سود و جریان های نقدی عملیاتی اندازه گیری شده می باشد. واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیرمنتظره مثبت و از نظر آماری معنی دار می باشد. پس می توان گفت سود نقدی، اطلاعاتی درمورد ارزش شرکت فراهم می کند.
 5. نیکبخت و مرادی در سال 1384 با ارزیابی بیش واکنش سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای 1371 تا 1382، نظاره نمودند که علیرغم بیش واکنش سرمایه گذاران در دوره های مورد مطالعه پژوهش، بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در دوره اول (76-1371) مؤفّقیت آمیز و بکارگیری این راهبرد در دوره دوّم پژوهش 82-1377 نامؤفّق خواهد بود. بدین ترتیب نتایج این پژوهش به صورتی قوی از فرضیه بیش واکنش سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران طرفداری نمود.
 6. سعیدی در سال 1385 با اثبات وجود عکس العمل احساسی در بازار سرمایه، شیوه اندازه گیری آن را در مدلی توصیفی تشریح نمود و مدلی رفتاری را برای ارزشگذاری سهام از دیدگاه سرمایه گذاران در مقایسه با دیدگاه عقلایی ارائه داد. وی در مدل توصیفی خود به آزمون علّیت شاخص تأثیرات احساسی و شاخص بازدهی و آزمون سنجش اعتبار این شاخص پرداخت. او برای ارزشگذاری رفتاری اوراق بهادار از دو شاخص رفتاری برای ریسک و بازدهی بهره برده و مدل سنّتی قیمت گذاری داراییهای مالی را توسعه داد.
 7. قالیباف و نادری در سال 1385 با تصریح به متفاوت بودن واکنش افراد نسبت به اطلاعات جدید منتشره در بازار سهام ایران و غیرعقلائی بودن رفتار آنان، به مطالعه بیش واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق داخلی پرداختند. آنها نتیجه گرفتند که سرمایه گذاران در کوتاه مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، واکنش بیش از حد نشان نداده اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

 • مطالعه عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

 • تعیین ارتباط بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

2- تعیین ارتباط بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

3- تعیین ارتباط بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

4- تعیین ارتباط بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تعیین ارتباط بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

ج. اهداف کاربردی:

 1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.
 2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد کردن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.