سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مربوط به کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات شامل ابعاد ذیل میباشد:

الف) صحت محتوا

 ب) محتوای به هنگام شده

ج) توصیف کامل محصول

د) مرتبط بودن

ه)  قابل فهم بودن (صرافی زاده،  1387).

بالا بودن کیفیت اطلاعات یکی از عواملی می باشد که میتواند مشتریان را در انتخاب مطلوب و بهینه یاری نماید و بر توجه آنها نسبت به خرده فروش موثر باشد گردد (شفیع زاده و همکاران، 1391).

 

2-10-5)  تمایل یا توجه مصرف کننده

تمایل تحت تاثیر دو عامل قرار دارد:

– هنجارهای ذهنی

 توجه نسبت به رفتار

هنجارهای ذهنی از یک سو تصریح به بایدها و نبایدهایی دارد که یک فرد بایستی انجام دهد و از سویی دیگر به موضوع انگیزش از طریق پذیرش علت های مشخص تصریح دارد (Ajzen and fishbein, 1980).

به زبان ساده مقصود از دو عامل بالا، همان تاثیرگذاری دیگران بر تمایلات خرید ما می باشد. یعنی نظر دیگران می تواند بر تمایل و نیت ما در خرید مهم و تاثیرگذار باشد. عوامل اجتماعی به علاوه که در خریدهای سنتی بسیار مهم می باشند در خریدهای الکترونیکی نیز مهم و تاثیرگذار هستند. اما خرده فروشان در برآوردن این نیازها   با مشکل مواجه میباشند (شفیع زاده و همکاران، 1392).

رام و سووامیناتان[1] به این نکته دست یافتند که  تعاملات اجتماعی و تاثیری که افراد بر یکدیگر می گذارند، یک محرک و برانگیزاننده بسیار مهم برای خرید الکترونیکی می باشد و همچنین به گونه ای مشابه پارسونز [2] (2007)  به این نتیجه دست پیدا نمود که انگیزه های اجتماعی همچون تجارب اجتماعی، ارتباط فرد با افرادی که با آنها تمایلات و علایق مشابه دارد، عضویت در گروه همسالان و . . . میتواند تمایلات فرد در خرید را تحت تاثیر قرار دهد. مدل پذیرش تکنولوژی در اصل به عنوان مدل به کارگیری سیستم اطلاعاتی در محل کار تصور میشد اما دو بعد خاص مربوط به خرید الکترونیکی شناسایی شدند:

  • سودمندی
  • سهولت کاربرد

سودمندی تصریح به این دارد که بهره گیری از اینترنت، بازده خرید و جستجوی اطلاعاتی آنها را افزایش دهد (Chen  et al., 2002).

در این مدل سودمندی، شامل  مولفه های انتخاب محصول، خدمت به مشتری، تحویل و … می­باشد. سهولت کاربرد شامل به کار بردن کمترین کوشش و کوشش در فرآیند خرید الکترونیکی میباشد. سهولت به جنبه های کلیدی طراحی سایت مانند برخورداری از جستجوی آسان و پیشرفته، نحوه چیدمان سایت و سهولت خرید می پردازد (Dennis  et al.‚ 2004).

دیویس[3] بعد جدیدی از در نظر داشتن نام لذت را به مدل پذیرش تکنولوژی اضافه نموده می باشد. لذت نشان دهنده حالت خوشی و شادمانیست که یک فرد از خرید الکترونیکی کسب می کند. مدل پذیرش تکنولوژی به دلیل نادیده گرفتن بعضی از عوامل، همچون تاثیرات بر مصرف کننده الکترونیکی مورد انتقاد قرار گرفته می باشد.  این تاثیرات شامل عوامل اجتماعی، عوامل موقعیتی و خصیصه های مشتری می باشند (Chen et al., 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Rohm and Swaminathan

[2] Parsons

[3] Davis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی:

اهداف فرعی

  • سنجش ارتباط بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط توجه مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط خواسته های مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت